Incasseren van vorderingen in Duitsland (vervolg)

Incasseren van vorderingen in Duitsland (vervolg)

Eigendomsvoorbehoud
Wanneer u het Duitse recht overeenkomt, heeft u trouwens ook nog de mogelijkheid om het eigendomsvoorbehoud uit te breiden. Terwijl volgens Nederlands recht slechts het eenvoudige eigendomsvoorbehoud mogelijk is, (de goederen dus uw eigendom blijven totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden), is het in Duitsland mogelijk het eigendoms-voorbehoud te verlengen. In het kader van het verlengde eigendomsvoorbehoud naar Duits recht cedeert uw afnemer zijn vordering jegens zijn afnemers uit de doorverkoop van door u geleverde goederen reeds in het kader van het verlengde eigendomsvoorbehoud aan u. Een en ander houdt in, dat u deze cessie aan de afnemers van uw debiteur kunt openleggen en rechtstreeks bij de afnemers van de debiteur kunt incasseren, zonder dat de curator er iets tegen kan doen. Deze mogelijkheid is wellicht van belang bij de rechtskeuze of ingeval in de discussie met uw afnemer bij het aangaan van een contract Duits c.q. Nederlands recht wordt overeengekomen.

Wordt vervolgd in de volgende Juridische Nieuwsbrief Duitsland.