Curator heeft speciaal ontslagrecht

Curator heeft speciaal ontslagrecht

De curator kan arbeidsverhoudingen met een opzegtermijn van maximaal drie maanden tegen het einde van de maand opzeggen. Volgens het “Bundesarbeitsgericht” bestaat dit bijzondere recht ook voor het geval dat de werkgever reeds eerder de arbeidsverhouding had opgezegd en daarbij een langere opzegtermijn had aangehouden.