Geen verrekening van fooien schriftelijke salarisafrekening verplicht

Actuele wetgeving Duits arbeidsrecht

Geen verrekening van fooien/tips

Volgens § 107 lid 3 GewO is het niet meer toegestaan een fooi van het salaris af te trekken. De werkgever mag de werknemer ook niet een te laag salaris betalen op grond van fooien van klanten.

Schriftelijke salarisafrekening

Volgens § 108 GewO is de werkgever verplicht, bij betaling van het salaris een loonstrookje te overhandigen.

De afrekening dient schriftelijk te geschieden. De werkgever dient informatie te verstrekken omtrent de betalingsperiode, de samenstelling van het salaris, in het bijzonder de aard en de hoogte van toelagen en andere bijzondere betalingen, aftrekposten en voorschotten.

Volgens § 108 lid 2 GewO hoeft dit niet, indien er in vergelijking met de voorafgaande afrekening geen wijzigingen hebben plaatsgevonden. Men wil kleinere bedrijven namelijk ontlasten en voorkomen dat zij te veel werk moeten verrichten.

Wordt vervolgd in de volgende Juridische Nieuwsbrief Duitsland.