Wetten Hartz III en Hartz IV door de Bondsdag aangenomen

Wetten Hartz III en Hartz IV door de Bondsdag aangenomen

Hartz III: de “Bundesanstalt für Arbeit” krijgt een nieuwe naam: “Bundesagentur für Arbeit” en moet daarmee een moderne en klantgeoriënteerde dienstverlener worden.

Hartz IV: de Duitse WW en de sociale dienst-uitkeringen worden samengevoegd tot het nieuwe “Arbeitslosengeld II”. Doel: het beter en effectiever begeleiden van werklozen.

Voorts worden de criteria voor het accepteren van aangeboden werk aangescherpt, voor zover een „ortsübliche” vergoeding wordt betaald. Ook moeten werklozen hun eigen vermogen aanspreken voordat zij het “Arbeitslosengeld II” kunnen ontvangen. Voor de zelf opgebouwde oude dag-voorzieningen van een werkloze geldt een vrije voet van € 200,00 per levensjaar. Bedrijfspensioenen of een eigen woning blijven buiten beschouwing.