Meer weten over de Duitse taal?

Meer weten over de Duitse taal?

Welke woorden zijn in welke regio van Duitsland gebruikelijk? Bekijk het in de taalatlas van (Duitse) taal, uitgegeven door het “Forschungsinstitut für Deutsche Sprache” van de “Universität Marburg” onder: https://www.uni-marburg.de/fb09/dsa

Een must voor een ieder die zich met de Duitse taal bezig houdt.