Bedrijfsmatige handel in onroerende zaken

Bedrijfsmatige handel in onroerende zaken

Wie binnen een periode van vijf jaar meer dan drie onroerende zaken verkoopt, handelt bedrijfsmatig; dit is de hoofdregel (Drei-Objekte-Grenze) die menig Nederlands belegger in Duitsland over het hoofd ziet. Het gevolg is dat o.a. “Gewerbesteuer” betaald dient te worden (± 15 % van de winst).

Noch de termijn van vijf jaar noch de drie objecten zijn echter starre begrippen.
Voorbeeld: een belegger bouwt een pand met meerdere (koop) woningen en verkoopt kort na de realisatie van het object vijf woningen. Gevolg o.a. : “gewerblich”. Na afloop van de vijf-jaar-termijn verkoopt hij nog eens twee woningen. Gevolg: ook dit kan “gewerblich” zijn, omdat in het onderhavige geval reeds bij verkoop van de eerste woningen de huidige twee mede op de prijslijst stonden en dus toen al de wil bestond tot (eventueel latere) verkoop.