Mobiel bellen in de auto

Mobiel bellen in de auto

Vanaf 1 februari 2001 is mobiel bellen tijdens het autorijden op Duitse wegen alleen nog in combinatie met een handsfree kit (Freisprechanlage) toegestaan. Belt u niet handsfree en wordt u hierop betrapt dan dreigt een boete van DM 60,00.

Voor uw eigen veiligheid adviseren zowel Nederlandse als Duitse Verkeersinstanties het bellen tijdens het autorijden zoveel mogelijk te beperken. Dit vanwege de hiermee gepaard gaande afname van de concentratie voor uzelf en de overige weggebruikers.

Meer informatie over dit onderwerp:
http://www.strick.de/bekijken/nl/nlexpertise.cfm#transportrecht