Businessclub voor bouwen en wonen in grensgebied

Businessclub voor bouwen en wonen in grensgebied

Ons bereiken regelmatig vragen met betrekking tot de aankoop van onroerende zaken in Duitsland. Nu voor Nederlanders die in Duitsland een huis kopen, echter in Nederland blijven werken, de hypotheekrente voor het Duitse huis aftrekbaar is geworden, is het aantal vragen van zowel particulieren alsook bedrijven explosief toegenomen.

Voor diegenen die bedrijfsmatig met bovengenoemde thematiek te maken krijgt, bestaat sinds kort een nieuw platform voor de uitwisseling van informatie en know-how. Het betreft de Nederlands Duitse Businessclub – sectie bouwen en wonen. Elke derde maandag van de maand vindt er een Jour-Fix plaats, waarin interessante sprekers de ins en outs van zowel de Duitse alsook de Nederlandse onroerend goed markt belichten.

Meer informatie over dit onderwerp:
http://www.nedex.de
Contactpersoon: Sectie Bouwen en Wonen – mevr. Hoenselaar (telefoon: 0049 2821 77570)