Verzekeringen transparanter

Verzekeringen transparanter

De nieuwe wet op verzekeringscontracten kent de Duitse klant meer rechten toe. Levensverzekeraars zijn voortaan verplicht hun klanten voor het afsluiten van een contract uitvoerig en herhaaldelijk te informeren en bovendien de provisies die ze hun agenten betalen, publiekelijk te maken. Bovendien moeten ze hun klanten, ook die met oudere contracten, in geval van uitbetaling met minstens 50 procent deelgenoot maken aan de stille reserves van de onderneming (deze ontstaan bijvoorbeeld, als aandelen binnen de verzekering lager genoteerd staan dan aan de beurs). De afsluitkosten voor levensverzekeringen moeten over een tijdsbestek van vijf jaar worden uitgerekt, zodat de contractnemer, als deze zijn polis al naar een jaar opzegt, tenminste iets terugkrijgt.