Wijzigingen in het verkeer.

Wijzigingen in het verkeer.

* Tol voor vrachtwagens:
Het tolgeld voor vrachtwagens is gestegen, het bedrag per dag (Tagespauschale) is van zes naar acht Euro verhoogd (15,65 DM). De zogenaamde “stinkende” vrachtwagens betalen meer. Indien de vrachwagens niet voldoen aan de meest moderne uitstootnormen, dan stijgen ook de wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse onkosten.

* Mobiel telefoneren in vrachwagens
Zoals we in de vorige nieuwsbrief aangaven is het vanaf 1 februari 2001 verboden om zonder een Freisprechanlage te bellen. Voor automobilisten staat op een geconstateerde overtreding een boete van 60 DM, voor fietsers 30 DM.

Voor vrachtwagenbestuurders geldt een extra strenge bepaling met betrekking tot het handsfree bellen. Voor hun is het tevens verboden mobiel te bellen zonder handsfree car kit indien tijdens het stilstaan van het voertuig de motor nog draait.

* Rijden buiten de bebouwde kom
Niet nieuw, maar voor veel Nederlandse automobilisten onbekend zijn de bepalingen met betrekking tot de toegestane snelheid buiten de bebouwde kom. Deze ligt sinds jaar en dag  bij 100 KM, en niet zoals in Nederland bij 80 KM per uur, tenzij anders aangegeven. Voorkom gevaarlijke inhaalspogingen en pas u uzelf aan aan het verkeer om u heen.

* Maximale lengte van een voertuig
De maximale lengte van een voertuig met aanhanger en lading bedraagt vanaf 1 februari 20,75 meter (was 20 meter).