Overige wijzigingen

Overige wijzigingen

* Kijk- en luistergeld:
Vanaf januari bedraagt het kijk- en luistergeld maandelijks 31,58 DM (3,33 procent hoger dan voorheen). In ruil mogen de publieke zenders geen reclame boodschappen via teletekst doorgeven. Daarnaast is in het nieuwe staatsverdrag voor de ARD ook een nieuwe verdeling van inkomsten en uitgaven tussen de individuele instellingen in de deelstaten geregeld.

* Koelkast zonder CFK (FCKW):
De regels met betrekking tot CFK zijn per 1 januari aangescherpt. Zo mogen koelkasten tijdens reparaties niet meer worden (bij)gevuld met CFK en mag deze stof toekomstig niet meer als koelmiddel worden ingezet.

* Richtlijn handelsagent heeft voorrang op recht van niet EU-lidstaten
Een handelsagent kan over het algemeen na beëindiging van de agentuurovereenkomst een passende vergoeding of schadeloosstelling van de ondernemer verlangen. Dit geldt conform een vonnis van het Europese Gerechtshof ook wanneer een handelsagent zijn werkzaamheden binnen de EU heeft uitgevoerd, de ondernemer zijn zetel buiten de EU heeft en de overeenkomst volgens afspraak onderworpen is aan het recht van het niet EU-land.

* Finanzgerichte:
Per 2001 wordt het eenvoudiger om een Finanz-revisionen procedure te voeren. Reeds in eerste aanleg zijn verbeteringen voorzien. Zo moeten Finanzgerichte toekomstig cassatiezaken toelaten, indien de rechtskwestie van principieel belang is. Andere redenen voor toelating: wanneer de verdere ontwikkeling van het recht een besluit van het Bundesfinanzhof vereist of een eenduidige rechtspraak vastgesteld moet worden.

* Hulp voor oude gebouwen en elemtenbouw:
Oost-Duitse woningbouwverenigingen, die in hun bestaan worden bedreigd, ontvangen verdere financiële hulp. Per 1 januari is het Altschuldenhilfegesetz  voor schrijnende gevallen van kracht. Voor woningbouwverenigingen met ten minste 15% leegstand stelt de regering 700 miljoen DM ter beschikking. Een zelfde bedrag moeten de deelstaten bijdragen.

* Registeraccountants:
Onafhankelijke collega’s zullen in de toekomst iedere drie jaren bij  accountants over de schouder meekijken. De wet Qualitätskontrolle zur Prüfung des Berufstands voorziet dit. Getroffen worden alle geschoolde krachten, die wettelijke balanscontroles bij ondernemingen doorvoeren.