Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

a.) Ontslagloterij

Het ontslaan van medewerkers heeft nogal wat voeten in aarde. Hoe men het ook wendt of keert, de ontslagregels zijn ook in Duitsland een wetenschap apart.

Echter, in het Emiraat Dubai gelden blijkbaar andere spelregels. Daar liet een manager tien verkopers op zijn kantoor opdraven, van wie hij vond dat zij te weinig hadden verkocht. Hij schreef hun namen op tien briefjes en gaf een van de medewerkers de opdracht één “lot” te trekken. De medewerker wiens naam op het lot stond kreeg meteen ontslag. De overige medewerkers kregen te horen dat de procedure over vier weken opnieuw zou worden doorlopen als hun resultaten niet zouden verbeteren. Het is nog niet bekend of een tweede ronde heeft plaatsgevonden.

Meer weten over arbeidsrecht in Duitsland? Neemt u dan contact op met mevrouw Surmann. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0 of boek het seminar over Duits arbeidsrecht bij de Nederlands Duitse Businessacademie op 10-05-2005. Voor meer informatie: http://www.businessacademie.de/.

b.) Afspraak over beëindiging arbeidscontract is moeilijk

Tot nu toe kenden wij in Duitsland het verschil tussen Aufhebungs- und Abwicklungsvertrag in het arbeidsrecht. Bij een Aufhebungsvertrag gaat het om de overeenstemmende beëindiging van de arbeidsrelatie. Bij een Abwicklungsvertrag heeft de werkgever reeds opgezegd, schikt zich de werknemer in de opzegging en worden overeenstemmend de modaliteiten vanwege de beëindiging vastgelegd.

Omdat de werknemer aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in de eerste variant (Aufhebung)  heeft meegewerkt, komt hij in aanmerking van een Sperrzeit alvorens hij een Duitse WW-uitkering ontvangt. Via de tweede variant kan men de Sperrzeit omzeilen.

Het Bundessozialgericht heeft nu uitgesproken dat ook het afsluiten van een Abwicklungsvertrag (binnen de termijn waarin de werknemer nog de opzegging gerechtelijk kan aangrijpen) als medewerking aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan worden gewaardeerd. Gevolg: Een Sperrzeit dreigt en het wordt moeilijker om met de werknemer een buitengerechtelijke afspraak te maken.

Gezien het feit dat een schikking voor de rechter over het algemeen geen Sperrzeit tot gevolg heeft, lijkt het erop dat wij ook in Duitsland zgn. proforma-zittingen bij de arbeidsrechter zullen krijgen om aldaar de reeds eerder afgesproken regelingen ter protocol te geven. Echter: In de Dienstanweisung van het arbeidsbureau wordt de schikking voor de rechter negatief beoordeeld, mits er voor de zitting reeds een afspraak over de inhoud bestond. Gevolg: ook hier dreigt dus een Sperrzeit (als het arbeidsbureau de afspraak kan aantonen).

Blijft de mogelijkheid om de weg via het Kuendigungsschutzgesetz te bewandelen en tegelijkertijd met de opzegging een Abfindung conform deze wet aan te bieden. Dit heeft echter als nadeel dat de werknemer het aangeboden bedrag als minimumbod zal zien dat hij in elk geval zal ontvangen. Gezien het feit dat wij ook in Duitsland de strekking van het spreekwoord kennen:”nee heb je, ja kun je krijgen” laat het zich raden dat een dusdanige ontslagaanzegging snel op een partij poker uitloopt.

Zit u met ontslagvraagstukken of wilt u meer weten over arbeidsrecht? Neemt u dan contact op met mevrouw Surmann. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0 of boek het seminar “Arbeidsrecht in Duitsland” bij de Nederlands Duitse Businessacademie op 10-05-2005. Voor meer informatie: http://www.businessacademie.de/.