Hoeveel krediet krijgt uw Duitse afnemer?

Hoeveel krediet krijgt uw Duitse afnemer?

Leveren op rekening is verstrekken van (leveranciers)krediet. Gezien de heftige discussie over Basel II in Duitsland valt te verwachten dat steeds meer bedrijven van deze vorm van financiering gebruik zullen (moeten) maken.

Toch zien wij in onze incassopraktijk dat er nog talloze Nederlandse bedrijven zijn die op de blauwe ogen van hun Duitse opdrachtgever leveren zonder precies te weten of nu aan een AG, een GmbH, een OHG, een KG, een GmbH & Co KG of een eenmanszaak wordt geleverd. De tenaamstelling van de rekeningen spreken wat dat betreft een duidelijke taal. Als men echter niet eens weet aan wie men levert, hoe kan men dan überhaupt bepalen of de afnemer wel of niet in staat is de rekening te betalen?

Stap één van een nieuwe relatie met een afnemer moet dan ook de zuivere identificatie van de zakenrelatie zijn. Over het algemeen heeft men weinig aan een visitekaartjes van de gesprekspartner, omdat die vaak alleen voorzien zijn van logo, adres en (fantasie)functie van de persoon in kwestie, zonder dat de handelsrechtelijke kenmerken van het door hem vertegenwoordigde bedrijf hieruit blijken. Meer duidelijkheid verschaft dan het briefpapier van de afnemer. Alle Duitse bedrijven zijn immers verplicht op het briefpapier alle relevante verhoudingen van het bedrijf te vermelden zoals rechtsvorm, naam van de directeur en registratienummer van het handelsregister etc.

Op basis van deze gegevens kunt u een gerichte kredietinformatie bij een informatiebureau aanvragen. Ook sommige brancheorganisatie zoals Modint kunnen deze informatie verschaffen. Werkt u met een kredietverzekering zoals Euler Hermes etc., dan heeft u de correcte bedrijfsgegevens voor het aanvragen van een limiet nodig.

Nadat u zich op basis van de kredietinformatie een (eerste) indruk van de financiële gegoedheid van de afnemer heeft verschaft, is het de vraag hoeveel krediet u aan deze afnemer wilt verstrekken. Immers, met elke levering is (ook bij een op het moment van aanvraag positieve waardering van de afnemer) een risico van wanbetaling verbonden. Belangrijk is dus uw vertrouwen in de toekomstige mogelijkheid van uw afnemer om aan zijn verplichtingen jegens u te voldoen. Een beproefd middel om de afnemer in het oog te houden is het verstrekken van een kredietlimiet voor deze afnemer en het regelmatig vernieuwen van de kredietinformatie indien de relatie langere tijd doorloopt. De vastlegging van een kredietlimiet volstaat echter niet. U moet binnen uw organisatie ook zeker stellen dat de limiet wordt bewaakt en de verkoopafdeling geen toezeggingen buiten de limiet doet.

Wordt vervolgd in de volgende nieuwsbrief.

Wilt u inmiddels meer weten over creditmanagement in Duitsland? Neemt u dan contact op met dhr. Schneider-Maessen. Wilt u meer weten over incasso in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer Crämer. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.