Het veiligstellen van bouwvorderingen

Het veiligstellen van bouwvorderingen

De Duitse financiering van bouwprojecten is simpel. Een beetje eigen kapitaal, zoveel mogelijk lenen van de bank en de rest van de aanneemsom rekken via procedures over gebreken totdat er weer enige liquide middelen aanwezig zijn.

De procedures zijn legio en onze bouwrechtafdeling heeft de handen er vol aan. De gemelde gebreken zijn vaak discutabel, evenals de solvabiliteit van de opdrachtgever. De Duitse wetgever heeft dit onderkend en geeft de opdrachtnemer o.a. de mogelijkheid een Bauhandwerkersicherungshypotheek te eisen. Via deze hypotheek heeft men tenminste enige zekerheid dat de vordering (ooit) zal worden betaald. Werkt de opdrachtgever niet mee aan de inschrijving van de hypotheek, dan kan men de inschrijving via een kort geding afdwingen.

Meer weten over bouwrecht in Duitsland? Neemt u dan contact op met dhr. Croonenbrock. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.