Vennootschapsrecht

Vennootschapsrecht – Een directeur heeft per definitie een gesplitste persoonlijkheid

Regelmatig slaat de verwarring toe als het gaat om de positie van een Geschaeftsfuehrer van een GmbH. Ook lijkt het ons in Nederland niet veel anders te zijn dan in Duitsland, het is voor de gemiddelde zakenman blijkbaar moeilijk te bevatten dat een directeur twee verschillende gedaantes heeft.

Op de ene kant is hij statutair orgaan van de vennootschap en daarmee directie- en vertegenwoordigingsbevoegd. Op de andere kant staat hij “als mens” in een relatie tot de juridische persoon van de GmbH en moeten o.a. salaris, vakantie, auto, pensioen etc. worden geregeld. De Duitse fiscus ziet er op toe dat dit allemaal schriftelijk geschied, hij is immers belanghebbende in dezen.

De benoeming van de directeur (het statutaire gedeelte) en het afsluiten of opzeggen van de “dienstovereenkomst” met de natuurlijk persoon vallen in beginsel onder de competentie van de aandeelhoudersvergadering, die hierover – voor zover niets anders is bepaald – met meerderheid van stemmen besluit.

Wij hebben het dus te maken met juridisch gescheiden rechtsverhoudingen en dit heeft als gevolg dat beide situaties apart te beoordelen zijn. Als gevolg van deze aparte beoordeling, betekent de opzegging van de dienstverhouding niet automatisch ook het einde van de positie als orgaan van de vennootschap en omgekeerd.

Consequentie: In de aandeelhoudersvergadering moet zowel over de statutaire, als de dienstrechtelijke kant een besluit worden genomen. Bij een beëindiging van een relatie met een directeur dient men er rekening mee te houden dat weliswaar de statutaire verhouding te allen tijde door aandeelhoudersbesluit kan worden beëindigd, dat in dienstrechtelijk opzicht echter de contractuele opzegtermijnen in acht moeten worden genomen.

Meer weten over vennootschapsrecht of het opzetten van een GmbH in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer Welchering van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0 of boek het seminar “Oprichting van een vestiging in Duitsland” bij de Nederlands Duitse Businessacademie op 12-04-2005. Voor meer informatie: http://www.businessacademie.de/