Agentuurovereenkomst: provisieregelingen in Duitsland

Agentuurovereenkomst: provisieregelingen in Duitsland

Net als in Nederland spreekt u met uw Duitse handelsagent af dat hij voor zijn activiteiten provisie ontvangt. In Duitsland kennen wij onder andere de volgende soorten provisie:

1. “Vermittlungsprovision”: de handelsagent onvangt provisie voor
    zelf bemiddelde transacties
2. “Kundenschutzprovision”: de handelsagent ontvangt ook provisie
    voor gelijksoortige vervolgtransacties met door hem geworven klanten
3. “Bezirksprovison”: de handelsagent ontvangt voor alle transacties met
    klanten in zijn gebied provisie. Ongeacht of hij aan de totstandkoming
    heeft meegewerkt of niet.

De hoogte van de provisie wordt gewoonlijk in het contract vastgelegd. Is er niets vastgelegd, dan richt ze zich naar de usance van de betreffende branche en de plaats waar de handelsagent zijn zetel heeft.

Meer informatie:
http://www.strick.de/bekijken/nl/nlexpertise.cfm#overeenkomsten