Belastingplicht: de 183 dagen-regeling

Belastingplicht: de 183 dagen-regeling

In principe blijven Nederlandse werknemers in Nederland belastingplichtig, als zij voor korte tijd naar het buitenland worden gedetacheerd. Is de betreffende medewerkers echter meer dan 183 dagen in Duitsland aanwezig, dan is hij/zij in Duitsland belastingplichtig.

Voor de 183 dagen-regeling geldt:
–          de dagen van aanwezigheid worden berekend per kalenderjaar
–          de dagen van aanwezigheid tellen, niet de werkdagen

Meegeteld worden:
–          dag van aankomst
–          dag van vertrek
–          de weekenden die zijn doorgebracht in Duitsland
–          de vakanties / vrije dagen die zijn doorgebracht in Duitsland
–          werkonderbrekeningen door stakingen, ziekte en ziekte- en
           sterfgevallen in de familie
–          winkelen in Duitsland

Meer informatie:
http://www.strick.de