Incasso: eidesstattliche Versicherung

Incasso: “eidesstattliche Versicherung”

Regelmatig ontvangen wij de vraag wat een “eidesstattliche Versicherung” (EV) is. Vandaar dat we deze vakterm uit de Duitse incassopraktijk in deze nieuwsbrief kort toelichten.

Na het doorlopen van de verschillende procedures (“Mahnbescheid”, “Vollstreckungsbescheid”, en “Zwangsvollstreckung”) kan het voorkomen dat uw schuldenaar nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. In dat geval bestaat voor de eisende partij de mogelijkheid om een “eidesstattliche Versicherung” aan te vragen. Hierbij dient de schuldenaar een verklaring af te leggen omtrent zijn inkomen en vermogen. De schuldenaar moet melding maken van zijn bron(nen) van inkomsten, bankrelaties, roerende goederen en registergoederen.

Veel crediteuren stoppen met het incasseren van een vordering als zij vernemen dat de debiteur de “eidesstattliche Versicherung” heeft afgegeven. Wij vinden vaak ten onrechte. Juist het hardnekkig stellen van vragen binnen de EV-procedure leidt vaak tot het resultaat dat de debiteur “vrijwillig” betaalt, zodat hij niet in aanraking komt met de officier van justitie.

Overigens wordt een niet juiste of onvolledige opgave van gegevens binnen de EV-procedure door de schuldenaar als een strafbaar feit beschouwd, hierop staat een vrijheidsstraf van minimaal 1 jaar.

Meer informatie:
http://www.strick.de/duitsland/specialisme/