Elektronische handtekeningen in Duitsland

Elektronische handtekeningen in Duitsland

Naar verluidt, zal in de loop van april 2001 de nieuwe Signaturgesetz
(https://de.wikipedia.org/wiki/Signaturgesetz_(Deutschland)) van kracht worden. In deze wet wordt de noodzakelijke beveiligingsinfrastruktuur voor elektronische handtekeningen geregeld, zodat deze handtekeningen gelijkgesteld kunnen worden met de schriftelijke handtekeningen. Duitsland behoort tot de eerste landen in Europa, die de Europese richtlijn elektronische handtekening (13 december 1999) in nationale wetgeving hebben opgenomen.

Meer informatie:
http://www.strick.de