Aparte gevangenissen voor senioren

Aparte gevangenissen voor senioren

De vergrijzing maakt ook voor de misdaad geen halt. In het jaar 2003 waren 150.000 verdachte personen ouder dan 60 jaar. Als gevolg hiervan is ook het aantal gedetineerden boven de zestig toegenomen naar 1500 personen. Een verdrievoudiging binnen tien jaar, terwijl het aantal jongeren onder 20 jaar in dezelfde periode “slechts” is verdubbeld.

De demografische ontwikkeling leidt dus niet alleen tot steeds oudere en wetsgetrouwe senioren maar ook tot meer criminele “oudjes”.  De man die in Leipzig zijn echtgenote wurgde was 76 jaar oud en op het moment is de politie op zoek naar een dame die volgens de beelden van de bewakingscamera ruim boven de 70 moet zijn die in Duesseldorf drie bankovervallen heeft gepleegd.

In meerdere Duitse deelstaten zijn nu speciale gevangenissen voor ouderen (gemiddelde leeftijd 65 jaar met uitschieters naar 85 jaar) ingericht omdat de wat gebrekkige senioren het niet meer kunnen opnemen tegen de jongere gedetineerden. De beveiliging aldaar hoeft niet opperbest te zijn omdat de leeftijd als een soort natuurlijke boei werkt. Het grootste probleem is dan ook niet de senioren binnen te houden en rust en vrede te bewaren maar de oude van dagen lichamelijk mobiel en geestelijk gezond te houden.

De doelstelling “reclassering” is natuurlijk iets moeilijker te behalen bij deze leeftijdsgroep, maar gezien het feit dat de kans op recidiveren correspondeert met de gebrekkigheid van de gedetineerden, ook geen aandachtspunt van eerste orde.