Parkeerboete voor politie

Parkeerboete voor politie

Voor de wet is iedereen gelijk en ook de politie dient zich aan de verkeersregels te houden.

Parkeren moet je in de rijrichting van de weg, zo leer je al tijdens rijles. Voor Duitse politieagenten die een snelheidscontrole uitvoeren is dit lastig als de camera voor in de auto is verborgen. De foto´s van de snelheidsovertreder worden in Duitsland namelijk van de voorkant genomen opdat de politie de chauffeur kan identificeren (en als je de foto thuis gestuurd krijgt, de echtgenote c.q. de bijrijd(st)er).

E.e.a. heeft als gevolg dat de agenten uiteraard tegen de rijrichting in moeten parkeren om een mooie print te maken. Een welopgeleide medewerker van de gemeente Jessen heeft de controlerende agenten in zijn gemeente nu (onzes inziens terecht) bonnen wegens fout parkeren opgelegd. De politie heeft in voorkomende gevallen weliswaar speciale rechten (bijv. tijdens een achtervolging of om in noodgevallen snel van A naar B te komen), maar speciale rechten om “fout” te parkeren zijn echter nergens vinden. De politie is “not amused” en weigert de bonnen te betalen. De zaak komt voor de rechter.

Meer weten over verkeersrecht? Neemt u dan contact op met dhr. Wemmers van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.