Zes miljoen Duitsers kunnen hun rekeningen niet meer betalen!

Zes miljoen Duitsers kunnen hun rekeningen niet meer betalen!

Meer dan 2,8 miljoen huishoudens, in totaal 6 miljoen mensen zijn volgens recent onderzoek van het Duitse “Familienministerium” insolvent. Het gaat vooral om kinderrijke families, alleenstaande ouderen, langdurig werklozen en starters.

Door beslaglegging op het inkomen van debiteuren bestond tot nu toe de mogelijkheid dat het besteedbare inkomen van werkende personen lager werd dan het sociale minimum van uitkeringsgerechtigden. De Bondsregering heeft hierop nu gereageerd en de beslagvrije voet zal aanzienlijk omhoog gaan. Omdat echter het verschil tussen het netto inkomen van modale werknemers en de uitkeringen van de sociale dienst miniem is (ook in Duitsland bestaat een sociale hangmat) zal een grote bevolkingsgroep zonder gevolgen zijn rekeningen niet meer hoeven te betalen. Op strafrechtelijk gebied worden delicten i.v.m. wanbetaling (het is nog steeds bedrog als je bestelt en weet dat je toch niet kunt betalen) regelmatig geseponeerd. Bent u actief op het gebied van B 2 C zult u uw creditmanagement-aanpak m.b.t. Duitse debiteuren drastisch moeten veranderen.

Meer informatie:
http://www.strick.de/duitsland/specialisme/