Nederlands concurrentievermogen daalt

Nederlands concurrentievermogen daalt

Na het accoord van Wassenaar  in 1982 verbeterde het Nederlandse concurrentievermogen snel onder invloed van het loonmatigingsbeleid. Begin jaren negentig stagneerde deze ontwikkeling echter onder invloed van sterk oplopende binnenlandse loonkosten. Vanaf 1997 doet zich een verdere verslechtering voor ten opzichte van de Nederlandse concurrenten in het eurogebied, dat meer dan 60% van de Nederlandse exportmarkt vertegenwoordigt. Deze ontwikkeling komt nog sterker naar voren ten opzichte van Duitsland, de belangrijkste handelspartner van Nederland. Het concurrentievoordeel dat sinds 1987 was opgebouwd, is in de tweede helft van de jaren negentig nagenoeg geheel prijsgegeven. (Bron: De Nederlandsche Bank, jaarverslag 2000)

Meer informatie:
http://www.dnb.nl/home/index.jsp