Arbeidsongeschiktheid in Duitsland 44% lager dan in Nederland

Arbeidsongeschiktheid in Duitsland 44% lager dan in Nederland

De inactieven/actieven ratio geeft de verhouding aan tussen het aantal arbeidsongeschikten en het aantal werkenden, in de leeftijdscategorie 15-64 jaar, in voltijdseenheden.

Nederland                    13,2
Zweden                         11,7
Frankrijk                        10,0
Denemarken                  9,5
Verenigd Koningrijk      9,4
Duitsland                        7,4
Oostenrijk                       6,8
België                              6,7

(Bron Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Sociale Nota 2001)