Wettelijke bepalingen m.b.t. werkgelegenheid voor gehandicapten aangescherpt

Wettelijke bepalingen m.b.t. werkgelegenheid voor gehandicapten aangescherpt

In Duitsland zijn bedrijven met meer dan 20 werknemers in beginsel verplicht 5% van de arbeidsplaatsen met gehandicapten in te vullen. Wordt dit percentage niet gehaald, dient men een “Ausgleichabgabe” te betalen. Deze bedraagt per niet ingevulde arbeidsplaats: maandelijks 200 DM bij een quota van 3 tot 5%; maandelijks 350 DM bij een quota van 2 tot 3%; maandelijks 500 DM bij een quota tussen 0 en 2%. Voor werkgevers met minder dan 60 arbeidsplaatsen geldt een speciale regeling.