Kinderbijslag wordt per 01-01-2002 verhoogd

Kinderbijslag wordt per 01-01-2002 verhoogd

Voor het eerste en het tweede kind bedraagt het “Kindergeld” vanaf volgend jaar 300 mark per maand. Kindergeld wordt betaald voor alle kinderen tot het 18e levensjaar. Voor kinderen in opleiding t/m 27 jaar, voor kinderen zonder werk t/m het 21e levensjaar, voor gehandicapten die niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, is de regeling qua duur onbeperkt.