Drastische gevolgen geplande wetgeving transportsector raken ook opdrachtgevers

Drastische gevolgen geplande wetgeving transportsector raken ook opdrachtgevers

Ondanks de verregaande consequenties van de nieuwe transportwetgeving voor de verladers/opdrachtgevers loopt men noch in Duitsland noch in Nederland storm tegen deze regeling. De toekomstige boetes zullen daar wel verandering in brengen. (zie ook extra nieuwsbrief http://www.strick.de/duitsland/nieuws/jnd-mailing-aan-afmelding/)