Lange wachtlijsten Nederlandse gezondheidszorg leiden mogelijk tot ontslag in Duitsland

Lange wachtlijsten Nederlandse gezondheidszorg leiden mogelijk tot ontslag in Duitsland

Anders dan in Nederland kan de werkgever in Duitsland een werknemer ook tijdens of vanwege ziekte ontslaan. Wegens ziekte is dit mogelijk, als de werkgever hoge kosten moet maken voor vervangend personeel en uitzicht op herstel van de werknemer onduidelijk is. Vaak kan e.e.a. echter pas na een operatie worden bepaald. Moet de werknemer maanden op zijn operatie in Nederland wachten, is het zinvol onmiddellijk voor een behandeling in een Duits ziekenhuis te kiezen waar men geen wachttijden kent.