Het Duitse Burgelijk Wetboek wordt compleet bewerkt

Het Duitse Burgelijk Wetboek wordt compleet bewerkt

De regering van de Bondsrepubliek Duitsland plant per 1 januari 2002 een fundamentele hervorming van het verbintenissenrecht. Het wetsontwerp voorziet in een volledige nieuwe regeling van het verjaringsrecht, het kooprecht en het recht inzake aanneming van werk, alsmede een verregaande herstructurering van het algemene Leistungsstörungsrecht en de integratie van belangrijke wetten inzake consumentenbescherming in het Duitse Burgerlijke Wetboek (BGB). Aanleiding voor de hervorming zijn onder andere de nieuwe Europese richtlijnen.