“De tien geboden” van zakendoen in Duitsland

“De tien geboden” van zakendoen in Duitsland

Het eerste gebod

(… of hoe je in Duitsland vorderingen succesvol incasseert)

1.      Vertrouw nooit op overeenkomsten die mondeling zijn gesloten. Wanneer men zich voor de rechtbank weer ziet, blijkt vaak dat uw zakenpartner zich niet aan mondelinge afspraken kan herinneren. Het is derhalve het beste om alle afspraken schriftelijk te bevestigen. Een korte schriftelijke bevestiging is voldoende, die als volgt wordt opgesteld: “Voor de goede orde bevestigen wij het resultaat van ons gesprek d.d. … wij zijn als volgt overeengekomen …” Indien de betreffende zakenpartner niet tegenspreekt, geldt de inhoud van uw bevestiging als contractueel overeengekomen. In Duitsland noemen wij een dergelijke bevestiging een “Kaufmännisches Bestätigungsschreiben“.

wordt vervolgd in de volgende Juridische Nieuwsbrief Duitsland. Op onze website zullen de tien geboden successievelijk worden samengevat.
Meer informatie:
http://www.strick.de