Merken en modellen: oppositie (Widerspruch)

Merken en modellen: oppositie (Widerspruch)

Na publicatie van de inschrijving van een merk kan de houder van een eerder ingediend merk bezwaar hebben tegen het depot. In dit geval dient hij binnen een termijn van drie maanden oppositie in te stellen (Widerspruch erheben). Het DPMA informeert de inschrijver hierover een geeft hem gelegenheid tot commentaar. Op basis van de wederzijds ingediende stukken neemt het DPMA een beslissing. Als het DPMA de oppositie toewijst, wordt het jongere merk doorgehaald. Als de oppositie wordt afgewezen, blijven beide merken naast elkaar bestaan in het register. Tegen de beslissing van het DPMA kan verweer (Erinnerung of Beschwerde) worden gevoerd bij het Bundespatentgericht.

Meer weten over het recht van merken, modellen en patenten? Neemt u dan contact op met de heer H. Kloenne. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.