Aankoop van onroerend goed: wisseling van eigenaar, wie is de waarborgsom verschuldigd?

Aankoop van onroerend goed: wisseling van eigenaar, wie is de waarborgsom verschuldigd?

Menig belegger let overwegend op het zichtbare rendement (x keer de jaarhuur) van een investering in Duitsland. Als dat maar goed zit, is hij tevreden. Er zijn echter factoren die het rendement onverwachts kunnen beïnvloeden. Een van deze factoren is de door de huurders betaalde waarborgsom.

Bij het aangaan van een huurovereenkomst is het gebruikelijk dat de huurder een garantie verstrekt voor de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Deze waarborg kan worden gesteld in contanten of middels een bank- of concerngarantie.

Is er sprake van contant geld dan dient de verhuurder dit geld volgens de wet gescheiden te houden van zijn vermogen en bij een bank te deponeren. De rente moet minimaal gelijk zijn aan de hoogte van een spaarrekening met een opzegtermijn van drie maanden en komt de huurder toe.

Koopt u onroerend goed in Duitsland, dan is het dus zaak in het kader van de koopovereenkomst ervoor zorg te dragen dat de derdengeldrekening van de verkoper aan u wordt over gedragen. Volgens de wet is de actuele verhuurder namelijk verplicht de waarborgsom plus rente te restitueren, ook al heeft hij het bedrag nooit zelf geïnd. Iets anders geldt alleen als de koper het onroerend goed voor 1 september 2001 heeft verworven.

Gezien het feit dat er regelmatig een depot van drie maandhuren wordt gevraagd, gaat het om aanzienlijke bedragen die het resultaat van de belegging (negatief) kunnen beïnvloeden.

Meer weten over de aankoop van onroerend goed in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer F. Heinzel of de heer A. Craemer van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.

Meer weten over huurrecht in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer H. Kloenne van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.