Arbeidsrecht: geënsceneerde afvloeiingsregeling is gevaarlijk

Arbeidsrecht: geënsceneerde afvloeiingsregeling is gevaarlijk

Middels de wet gelijke behandeling (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) dachten sommige werkgevers het ei van Columbus te hebben gevonden. Eindelijk een mogelijkheid om een afkoopsom belastingvrij uit te betalen. Immers, als een medewerker wordt gediscrimineerd door o.a. de werkgever, heeft hij recht op een belastingvrije schadevergoeding.

De gedachtegang werkt als volgt: als je de beëindiging van de arbeidsrelatie nu combineert met een discriminatoir feit (of andersom), kan hieruit voor alle betrokken partijen een voordeel ontstaan. De werkgever betaalt minder bruto en de werknemer ontvangt meer netto. Alleen de fiscus wordt dan echt gediscrimineerd. De fiscus valt niet onder het Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz omdat er geen sprake is van een natuurlijk persoon, is de logica hierachter.

Edoch, ook de fiscus heeft gevoelens en als een werknemer lange jaren in dienst van een onderneming was en nu bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst geen afvloeiingsregeling, maar smartengeld wegens discriminatie ontvangt, roept dit de nodige vragen op. Mocht blijken dat e.e.a. alleen in scène werd gezet om belasting te besparen, laten de gevolgen zich raden: nabetaling en kennismaking met een officier van justitie.

Heeft de werknemer na beëindiging van de arbeidsovereenkomst ook nog WW ontvangen, dan dreigt ook nog aangifte wegens Sperrzeitverkuerzung. Als een werknemer immers vrijwillig zijn arbeidsplaats opgeeft, krijgt hij een Sperre (geen uitkering) voor de periode van 12 weken.

Meer weten over arbeidsrecht in Duitsland? Neemt u dan contact op met mevrouw G. Surmann en mevrouw A. Romijnders van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.

Meer weten over strafrecht (economische delicten) in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer L. Wemmers van ons kantoor. Het telefoonnummer is 0049-2821-7222-0.