Meer recht op consumenteninformatie

Meer recht op consumenteninformatie

De levensmiddelenbewaking in de Duitse deelstaten is verplicht, burgers over mogelijke gevaren voor de volksgezondheid, gevallen van bedorven vlees op de markt, misleiding of wetsovertredingen in te lichten.