Schadeloosstelling na ongeval

Schadeloosstelling na ongeval

Wie in Duitsland is verzekerd en in Duitsland een ongeluk veroorzaakt, krijgt daar voortaan van zijn beperkte cascoverzekering een deel van de schade aan zijn eigen voertuig vergoed. Het toe te kennen bedrag volgt hierbij het aansprakelijkheidsprincipe: 50 procent schuld betekent 50 procent vergoeding.