Particuliere arbeidsbemiddelaars ontvangen hoge bemiddelingspremies van de overheid

Particuliere arbeidsbemiddelaars ontvangen hoge bemiddelingspremies van de overheid

De Duitse Bundesanstalt für Arbeit is door vervalsing van de statistieken van bemiddeling van werklozen in opspraak geraakt. Daadwerkelijk werden slechts 30%-40% van alle bemiddelingen die het Arbeitsamt claimde ook echt tot stand gebracht!

De bondsregering heeft hierop verbazingwekkend snel gereageerd en het vastgeroeste Duitse bemiddelingssysteem opengebroken. Bemiddeling door particuliere bedrijven is nu vanaf april toegestaan, zonder dat deze bedrijven over een vergunning moeten beschikken (tot voor kort onvoorstelbaar en zelfs de gedachte eraan was al bijna strafbaar).

Sterker nog: elke werkloze ontvangt vanaf 01-04-2002 een tegoedbon en kan deze bij particuliere bemiddelaars inwisselen. De bemiddelaar ontvangt bij een successvolle bemiddeling van het Arbeitsamt een premie:
€ 1500 als de bemiddelde langer dan drie maanden werkloos is;
€ 2000 als de bemiddelde langer dan zes maanden werkloos is;
€ 2500 als de bemiddelde langer dan negen maanden werkloos is.

De uitbetaling geschiedt pro rata:
€ 1000 zodra de arbeidsovereenkomst is gesloten, het resterende bedrag zodra de (sociaalverzekeringsplichtige) arbeidsovereenkomst zes maanden heeft bestaan.

Als u toch op zoek bent naar Duits personeel, is het wellicht handig om hierop in te spelen. De vereisten om als bemiddelaar te worden aangemerkt, zijn te overzien. Men moet alleen een Duits (?) bedrijf met deze doelstelling oprichten. Wellicht iets voor branche-organisaties die hun leden aan Duits personeel willen helpen en de kosten hiervoor op de Duitse overheid willen verhalen (informatie over het in dienst nemen van Duits personeel vindt u elders in deze nieuwsbrief).