Nieuwe wet ketenaansprakelijkheid Duitse bouwsector!

Nieuwe wet ketenaansprakelijkheid Duitse bouwsector!

Nederland kent al jaren een wet ketenaansprakelijkheid m.b.t. de afdracht van o.a. sociale lasten in de bouwsector. Ook Duitsland heeft nu een dergelijke regeling ingevoerd met de volgende hoofdpunten:

–          aansprakelijkheid van de aannemer voor de afdracht van sociale
            lasten door zijn onderaannemers (de wettekst doet vermoeden dat 
            niet alleen hoofdaannemers aansprakelijk zijn, maar ook
            onderaannemers, wanneer zij werderom een (onder) onderaannemer
            inschakelen.)

–          ondernemers die in strijd met de wetgeving inzake illegale
            werknemers en/of het zwartwerken handelen, kunnen voor een
            periode van drie jaar van overheidsopdrachten worden uitgesloten
            (let op! Ook al betaalt een bedrijf alle sociale premies en belastingen
            maar staat het bedrijf niet ingeschreven in de Duitse Handwerksrolle,
           
terwijl het dat qua aard van de werkzaamheden wel moet zijn, is er
            sprake van zwartwerken).

–          Het werken met illegale werknemers leidt nu tot boetes t/m € 500.000
            (kijk uit met wie je in zee gaat als je „handen” inleent!!!!)

Wij zullen deze nieuwe Duitse wetgeving analyseren en t.z.t. met een speciale editie van deze nieuwsbrief toelichten. Gezien het feit dat dit onderwerp niet voor alle lezers van de nieuwsbrief van belang is, zal de „special” alleen aan bedrijven worden gezonden die zich hiervoor aanmelden.

U kunt zich voor deze speciale nieuwsbrief aanmelden via het volgende e-mail adres: nieuws@strick.de met als betref “Nieuwe wet ketenaansprakelijkheid Duitse bouwsector”. Als u nog meer mensen kent die geïnteresseerd zijn in deze nieuwsbrief, kunt u deze tevens aanmelden.