Bankgarantie (Gewaehrleistungsbuergschaft) niet altijd opeisbaar

Bankgarantie (Gewaehrleistungsbuergschaft) niet altijd opeisbaar

In veel resultaatsverbintenissen wordt overeengekomen dat de opdrachtnemer voor de garantieperiode een borgtocht stelt in contanten of middels een bankgarantie. Een dergelijke borgstelling relateert meestal aan “bereits fertig gestellte und ohne Beanstandungen und Auflagen abgenommene Leistung“.

Over het algemeen voorziet de onderliggende overeenkomst in een formele oplevering. In de praktijk vindt deze echter niet altijd plaats of is zij onvoldoende bewijsbaar. Ook kan het gewoon zo zijn dat de oplevering via feitelijke ingebruikneming door de opdrachtgever geschiedt.

Als de opdrachtgever vervolgens wegens gebreken de bankgarantie wil uitwinnen, kan de bank de uitbetaling weigeren als de formele oplevering niet kan worden aangetoond. Zij heeft immers slecht een beperkte garantie afgegeven onder het beding van formele oplevering.

Meer weten over bankgaranties Gewaehrleistungsbuergschaften en Vertragserfuellungsbuergschaften? Neemt u dan contact op met de heer U. Croonenbrock. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.