Bouwrecht: wie kan de bankgarantie terugvorderen?

Bouwrecht: wie kan de bankgarantie terugvorderen?

Bij bouwprojecten is het gebruikelijk dat de opdrachtnemer een bankgarantie afgeeft opdat de opdrachtgever zeker weet dat de opdrachtnemer zijn verplichtingen ook na zal komen. Wij kennen in Duitsland o.a. de Vertragserfuellungsbuergschaft en de Gewaehrleistungs-buergschaft.

Wie kan deze garantie terugvorderen als de garantieperiode is verlopen?

Over het algemeen zal de opdrachtnemer zijn zakenrelatie aanschrijven en teruggave aan zichzelf vragen. Hij is immers degene die de garantie bij de bank heeft aangevraagd en zijn liquiditeit wordt hierdoor beperkt. Als de opdrachtgever de bankgarantie zonder morren teruggeeft, is deze weg prima. Formeel juist is echter dat de opdrachtnemer de opdrachtgever verzoekt de garantie aan de bank te retourneren. Die is namelijk partij in deze en niet de opdrachtnemer.

Pure juridische mierenneukerij zult u zeggen. Het gaat om de afhandeling en niet om de vorm. Fout, want de opdrachtgever is slechts verplicht de garantie aan de bevoegde partij terug te geven en kan via de formele weg de teruggave tegenwerken, hetgeen helaas vaak gebeurt.

Meer weten over bouwrecht en bankgaranties? Neemt u dan contact op met de heer U. Croonenbrock. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.