Incasso en terugvorderen van Duitse btw

Incasso en terugvorderen van Duitse btw

Als u om welke reden ook met Duitse Mehrwertsteuer factureert, is het de vraag wat er gebeurt als de Duitse afnemer niet betaalt.

Als vaststaat dat de afnemer de Mehrwertsteuer niet kan of zal betalen omdat hij bijv. failliet is, kunt u de reeds afgedragen btw terugvragen middels correctie van de aangifte omzetbelasting in Duitsland. Hiervoor is echter vereist dat u kunt aantonen alles in werking gesteld te hebben om de vordering te verhalen, zoals een Duitse incassoprocedure, een bevel tot betalingsprocedure etc. Indien uit de verklaring van de Duitse deurwaarder blijkt dat een verhaal niet mogelijk is, kunt u ten minste de reeds afgedragen omzetbelasting terug ontvangen.

Meer weten over incasso in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer A. Craemer van ons kantoor.

Meer weten over terughalen van Duitse omzetbelasting? Neemt u dan contact op met de heer U. Meyer van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 004-2821-7222-0.