Merken, modellen, winkelformules en andere afzetkanalen: de Chinezen komen, bescherm uw zaak nu het nog kan

Merken, modellen, winkelformules en andere afzetkanalen: de Chinezen komen, bescherm uw zaak nu het nog kan

Het geplande centrum voor 1000 tot 1500 Chinese bedrijven op Schiphol is de eerste stap om de Europese markt te veroveren. Als je via Google zoekt wat de bedoeling van dit centrum is, lees je in alle bronnen dat het erom gaat dat Chinese bedrijven vanuit dit centrum hun producten aanbieden aan inkopers uit heel Europa. Verder moeten er logistieke en financiële diensten worden aangeboden om de handel te vergemakkelijken.

Wat aardig van die Chinezen om een groot servicecentrum op te zetten, zodat de Europese manager minder hoeft te reizen. Ook op Schiphol zullen de spijkerbroeken nog steeds 3 tot 8 dollar kosten en met een behoorlijke marge kunnen ze worden doorverkocht aan de detailhandel c.q. de eindverbruiker. Hetzelfde geldt uiteraard ook voor alle anderen producten.

Je vraagt je natuurlijk af hoe je deze marges belastingtechnisch kunt optimaliseren nu de Chinezen rechtstreeks naar Europa exporteren, maar daar zal wel een mouw aan te passen zijn.

Gelukkig hebben de Chinezen geen verstand van handel drijven en zullen zij derhalve niet kijken naar de marges die hun Europese afnemers vervolgens binnen de keten gaan realiseren. Ook zullen zij niet de neiging ontwikkelen om deze marges zelf te realiseren.

Zij weten namelijk dat ze compleet afhankelijk zijn van uw kennis m.b.t. productontwikkeling, techniek en smaak en vooral het knowhow omtrent het vermarkten en het gebruik maken van geschikte afzetkanalen.

Ook zijn zij zich bewust van het feit dat uw ontwerpers, technici, marketeers, vertegenwoordigers en handelsagenten niet te koop zijn. Het rechtstreeks zakendoen met uw afnemers komt gewoon niet bij hen op, en dat is maar beter ook.

Voor het geval dat een verdwaalde Chinees toch op het idee komt om in uw markt te stappen, heeft u uiteraard alle nodige voorzorgsmaatregelen genomen. U heeft uw merken en modellen (ook in Duitsland) beschermd.

Met uw medewerkers bent u een postcontractueel concurrentiebeding overeengekomen. Tevens heeft u contractuele boetebedingen bij uw medewerkers bedongen voor het geval zij uw bedrijfsknowhow en bedrijfsgeheimen doorgeven aan derden.

Ook heeft u langdurige contracten met uw dealers en hoofdafnemers gesloten en ook de handelsagenten zo aan u gebonden dat zij niet zomaar met uw klanten naar de Chinese collega´s kunnen overstappen.

Daarnaast bent u voor alle zekerheid bezig om een groothandelsconcept in Duitsland te ontwikkelen om zodoende zo dicht mogelijk bij uw zakelijke afnemers te zitten en voor het geval de eindverbruiker van uw producten een consument is, was het een goede zet om in Duitsland (een markt van 82.000.000 inwoners) een eigen winkelketen op te zetten om zodoende uw afzet veilig te stellen.

Een ding blijft mij echter onduidelijk. Waarom worden de Nederlanders de Chinezen van Europa genoemd als die lui geen verstand van zakendoen hebben?

Meer weten over merken en modellen in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer H. Kloenne van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.

Meer weten over postcontractuele concurrentiebedingen voor medewerkers en handelsagenten? Neemt u dan contact op met mevrouw G. Surmann van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.

Meer weten over het opzetten van een winkelketen in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer A. Craemer van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.

PS: Het openen van een winkel van een Chinees sportmerk in Maastricht verandert uiteraard niets aan de basisstelling dat de Chinezen nimmer tot het einde van de keten zullen doordringen. Het zal wel een aprilgrapje zijn. Maar ja, als de Chinezen dat al begrijpen.