Handelsagenten en dealers hebben recht op goodwillvergoeding

Handelsagenten en dealers hebben recht op goodwillvergoeding

Herstructurering van exportactiviteiten is aan de orde van de dag. Vaak blijkt bij een analyse dat de samenwerking met agenten of dealers (Vertragshaendler) niet de optimale oplossing is en/of de afgesproken condities niet meer passend zijn. Opzegging van de overeenkomst met de agent of dealer en het tegelijkertijd doen van een nieuwe (lagere) offerte voor de toekomstige samenwerking is een vaak gebruikt middel. In voorkomende gevallen een duur middel.

Onder bepaalde omstandigheden heeft de dealer namelijk het recht op goodwillvergoeding, analoog aan de regels over de handelsagent. Het recht op goodwillvergoeding ontstaat als de principaal de overeenkomst opzegt en in de toekomst nog voordelen heeft van de door de agent/dealer opgebouwde verkoopkanalen.

Reeds met de opzegging ontstaat de aanspraak op de klantenvergoeding. Het doen van een nieuwe offerte tot samenwerking heeft hierop geen invloed, ook niet als de agent/dealer de offerte afwijst. In deze afwijzing is namelijk geen opzegging door de handelsagent/dealer te zien waardoor diens recht op de klantenvergoeding zou vervallen.

Meer weten over het recht van handelsagenten en dealers? Neemt u dan contact op met mevrouw G. Surmann. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0