Belasting: Duitse huurder van machines etc. moet 20% bronbelasting inhouden

Belasting: Duitse huurder van machines etc. moet 20% bronbelasting inhouden

Grensoverschrijdend verhuur van apparaten en machines is aan de orde van de dag. Meestal uit onkunde betaalt de huurder het factuurbedrag aan de Nederlandse verhuurder uit. Dit is echter alleen correct als de verhuurder over een vrijstellingsverklaring van de Duitse belastingdienst beschikt.

Zo niet, dan moet de huurder 20% van het factuurbedrag inhouden en afdragen aan de Duitse fiscus. Doet hij dat niet dan wordt hij in het vervolg (bij een boekencontrole door de belastingdienst) alsnog voor het niet ingehouden bedrag aangeslagen.

Een intern Duits probleem zult u denken. Dat is maar gedeeltelijk waar, want de regeling is ook van toepassing als een Nederlandse moedervennootschap spullen aan de Duitse dochter verhuurt. Voorts komt het regelmatig voor dat de Duitse huurder vroeg of laat achter de wettelijke bepalingen komt en van de ene op de andere dag tot inhouding over gaat.

E.e.a. is trouwens niet van toepassing als een machine met machinist wordt verhuurd.

Meer weten over Duits belastingrecht? Neem contact op met de heer A. Craemer. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.