Postmonopolie passé

Postmonopolie passé

De concurrenten van de Deutsche Post mogen voortaan brieven tot 50 gram bezorgen, het monopolie van het voormalige staatsbedrijf is beëindigd. Echter: de wetgever heeft een minimumloon voor briefbezorgers besloten, 9,80 in het westelijk deel van het land,
8 euro in de vijf nieuwe deelstaten. De particuliere postbezorgers beweren dat dit tarief veel te hoog is om rendabel te werken. Zij vermoeden dat het monopolie op deze wijze feitelijk in stand wordt gehouden.