Verlenging WW-uitkering voor oudere werknemers

Verlenging WW-uitkering voor oudere werknemers

Nog heeft de bondsdag de nieuwe wettelijke regeling niet besloten. Maar de partijen van de regeringscoalitie zijn het in principe met elkaar eens. Met terugwerkende kracht ontvangt een ontslagen werknemer die ouder is dan 50 jaar binnenkort voor de duur van 15 maanden Arbeitslosengeld I (WW), zijn collega die ouder is dan 55 jaar voor de duur van 18 maanden en degene die ouder is dan 58 jaar ontvangt 24 maanden werkeloosheidsuitkering. Tot nu toe had iedere werknemer, uitzonderingen daargelaten, voor de duur van een jaar recht op een WW-uitkering.