Verschwind, Verschwand, Verschwunden (GmbH zonder directeur)

Verschwind, Verschwand, Verschwunden (GmbH zonder directeur)

Het gebeurt vaker dan men denkt. Een leidinggevende in uw organisatie neemt (al dan niet gedwongen) afscheid. Het leven gaat door want niemand in deze wereld is onvervangbaar, zegt het spreekwoord.

Echter, na een aantal jaren valt op dat de Duitse dochter-GmbH aan een reorganisatie toe is. Na een grondige analyse komt men bij de Nederlandse moeder tot de conclusie dat het Duitse managementteam (gedeeltelijk) moet worden uitgewisseld. Zij zijn immers voor de resultaten verantwoordelijk. Voortvarend wordt de zaak aangepakt en (wellicht na een aantal gesprekken met de betrokkenen) de ontslagbrief opgesteld. Plotseling komt de vraag op, wie eigenlijk de directeur van de GmbH is. Deze moet de wilsverklaring immers ondertekenen. De zoektocht begint, maar niemand roept; “de directeur, dat ben ik”.

Een uittreksel uit het Duitse handelsregister wordt opgevraagd en tot ieders verbazing is de manager van wie men jaren geleden afscheid heeft genomen nog steeds als Geschaeftsfuehrer ingeschreven. Dit moet nu eerst worden veranderd. Er moet een aandeelhoudersvergadering worden belegd, de ‘oude’ directeur moet van zijn functie worden ontheven en een nieuwe directeur moet worden benoemd. Pas nu kan de ontslagbrief rechtsgeldig worden ondertekend.

Meer weten over vennootschapsrecht in Duitsland? Neemt u dan contact op met dhr. Welchering van ons kantoor. Meer weten of arbeidsrecht in Duitsland? Neemt u dan contact op met mevrouw Surmann van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.