Algemeen belastingnummer op rekeningen verplicht

Algemeen belastingnummer op rekeningen verplicht

Vanaf 01-07-2002 zijn (Duitse) bedrijven verplicht hun “stamnummer” bij de belastingdienst op een rekening c.q. creditnota te vermelden. Dit nummer is niet hetzelfde als het identificatienummer t.b.v. de omzetbelasting! Denk hieraan als u vanuit Nederland de administratie voor uw Duitse dochteronderneming of vaste inrichting in Duitsland voert.