Nieuwe VOB 2002 in de maak

Nieuwe VOB 2002 in de maak

De Verdingungsordnung Bau (VOB) is de bijbel van de Duitse bouwwereld. De meeste bouwovereenkomsten hebben de VOB als basis. De volgende wijzigingen zijn te verwachten:

Garantietermijn bij werkzaamheden aan bouwwerken: 4 jaar (was 2 jaar).

Garantietermijn bij werkzaamheden aan een grondstuk: 2 jaar (was 1 jaar).

Verjaringstermijn na verhelpen gebreken: 2 jaar (echter niet korter dan de oorsprokelijke termijn).

Termijnbetalingen zijn 18 dagen na betekening van de opstelling van werkzaamheden opeisbaar (Abschlagsrechnung).

Vertragingsrente: 8% boven de basisvoet van de ECB.

Verbod voor opdrachtgever om een “op eerste verzoek” opeisbare bankgarantie te vragen.

Bankgaranties m.b.t. zekerstelling van het verhelpen van toekomstige gebreken zijn toekomstig reeds na twee jaar door opdrachtgever terug te geven.