Belastingplicht in Duitsland dreigt als uw agent/vertegenwoordiger namens uw Nederlands bedrijf contracten in Duitsland afsluit

Belastingplicht in Duitsland dreigt als uw agent/vertegenwoordiger namens uw Nederlands bedrijf contracten in Duitsland afsluit

Regelmatig zien wij briefpapier van Duitse agenten/vertegenwoordigers waarop de naam van het Nederlandse bedrijf (vaak met de toevoeging “Deutschland”) prominent aanwezig is. Voorbeeld: Janssen groep Deutschland

                   Hans Meier
                   Römerstraße 16
                   47533 Kleve

Aanleiding genoeg voor de fiscus te veronderstellen dat er sprake is van een Duitse vestiging (fiscale vaste vertegenwoordiger) van uw Nederlands bedrijf.

De gevolgen van deze vaak uit marketingtechnische redenen gekozen opmaak zijn niet mis. Over de uit de Duitse omzetten gerealiseede winst is Duitse vennootschapsbelasting verschuldigd en uiteraard had uw  “Duitse vestiging” ook met Duitse Mehrwertsteuer moeten factureren. De navordering van alleen al de verschuldigde MwSt (BTW) kan extreem hoog oplopen.

Een zelfde situatie kan ook optreden als uw agent/vertegenwoordiger gewoonweg gerechtigd is om namens de Nederlandse onderneming contracten te sluiten of dit gewoonweg doet. Hij bespreekt met uw afnemer prijs, aantallen en levertijden, geeft de afspraak naar Nederland door en u levert gewoon uit. Ook dan is er sprake van een vaste inrichting in Duitsland met alle gevolgen vandien.

Oplossing: Denkt u er eens over na om daadwerkelijk een Duitse vestiging op te zetten. Dan werkt u helder en gestructureerd en zijn plotselinge hoge aanslagen niet te vrezen.