“De tien geboden” van zakendoen in Duitsland

“De tien geboden” van zakendoen in Duitsland

Het vijfde gebod

Het is aan te raden om uw goederen, tot de volledige betaling, onder (verlengd) “Eigentumsvorbehalt” (eigendomsvoorbehoud) te leveren. Een “Eigentumsvorbehalt” geldt in Duitsland ook bij een faillissements-procedure! Vereiste is echter dat het eigendomsvoorbehoud al bij de afsluiting van het koopcontract overeengekomen is. Alleen een aantekening omtrent het eigendomsvoorbehoud op de rekening en/of op het afleverbewijs is niet voldoende.

Middels het eigendomsvoorbehoud kunt u al uw goederen, die zich ter plaatse van de debiteur bevinden (mits niet in een ander voorwerp ingebouwd), terugvorderen

Wordt vervolgd in de volgende Juridische Nieuwsbrief Duitsland. Op onze website zullen de tien geboden successievelijk worden samengevat.
Meer informatie: klik hier